For at bedrifter skal kunne utvikle nye løsninger på de store samfunnsutfordringene våre, lanserte fylkeskommunen tilskuddsordningen "Forskning og innovasjon i bedrift». Den har sitt utspring fra Regionalt forskningsfond (RFF), men er spisset mot bedriftenes behov for å ta i bruk forskning i sitt verdiskapingsarbeid. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter. 

Les mer om ordningen på Akershus fylkeskommunes hjemmesider.