Dyster Gård, en unik matprodusent i Ås, er en av seks urgårder i dagens Ås kommune. Med ca. 500 dekar dyrket mark og 500 dekar skog, i tillegg til leid jord, driver gården et totalt areal på rundt 1800 dekar. Korn, raps, grasfrø, åkerbønner og dyrefôr dyrkes på gården. Siden 1999 har gården også vært involvert i kjøttproduksjon, og i dag huser den 50 mordyr av storfe og 5 purker.

Gardbruker Johan Bjørneby forklarer ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen, og kommunens Silje Kjuenseth-Wynter og Ellen Grepperud om arbeidet med å etablere slakteri og utsalg.

I 2020 ble Dyster Gård anerkjent med Innovasjon Norges bedriftutviklingspris for landbruk i Viken, en prestisjefylt anerkjennelse.

 

Gårdbrukerne understreker viktigheten av jordvern framover, og dette blir et viktig innspill til næringsplanen. Dyster Gård bidrar ikke bare til lokal matproduksjon, men også til bærekraft og innovasjon innen landbruket i Ås.