Kommunen ønsker å legge til rette for at næringslivet og samfunnet generelt kan utnytte de fortrinnene Campus Ås gir Follo-regionen. Fra 2019 består Campus Ås av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Nofima AS og Veterinærinstituttet.

Flere bedrifter ønskes velkommen

Innovasjonssenteret på Campus Ås omdanner forskningsresultater til kommersielle muligheter, og skaper med dette nye bedrifter med fremtidsrettede arbeidsplasser og ny kunnskap. Ås kommune har en tett dialog med Innovasjonssenteret om å tilby gunstige rammebetingelser for at nye bedrifter skal etablere seg i kommunen.

Bruker du Campus Ås?

Vitenparken Campus Ås er et møtested hvor publikum møter det grønne fagmiljøet og kan delta på seminarer, arrangementer og utstillinger. Vitenparken er også et samlingssted for grønn næring og nyskapning og kan være en døråpner dersom din bedrift ikke allerede har faglige kontakter på Campus Ås. Ikke nøl med å ta kontakt!

Hvordan kan du øke FoU i din bedrift?

Det kan være krevende å øke andelen FoU. Et mangfoldig virkemiddelapparat skal imidlertid kunne gi god veiledning og økonomisk støtte til FoU i næringslivet.
 
  • Forskningsrådet tilbyr hjelp til å komme i gang med forskning, og gir råd knyttet til avanserte forskningsprosjekt, nettverk og senterdannelser.
  • Innovasjon Norge hjelper deg med å starte bedrift, ta virksomheten din et sted videre, utvide markedshorisonten og koble deg til viktige bedriftsnettverk og næringsklynger
  • Viken fylkeskommune lyser ut midler til nyskaping innen næringsliv. Midlene skal bidra til økt verdiskaping og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa.
  • European Enterprise Network Norge er verdens største EU-rådgivningsnettverk for bedrifter og  hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet.

Kommunen som partner

Stadig flere prosjekter involverer offentlig forvaltning i partnerskap med utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv. Ås kommune vurderer aktivt muligheten for å delta i prosjekter. Du må derfor gjerne diskutere ideene dine med oss.