Vekstområde

Ås kommune er i vekst og forventer en betydelig befolkningsvekst i årene framover. Statistisk sentralbyrås framskrivningsprognoser viser at befolkningen kan bli fordoblet innen 2040. Ås er også et av de stedene som er utpekt som vekstområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Kommunen er dessuten vertskap for et Campus Ås i vekst med nye fagmiljøer som flytter til Ås de nærmeste årene. 

Satsningsområder

To satsingsområder peker seg ut i næringsutviklingsarbeidet:

  • En fremtidsorientert tettstedsutvikling med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kompetanseintensive arbeidsplasser
  • Etablering og vekst av kunnskapsbaserte selskaper knyttet til forskningsmiljøene på Campus Ås

Kommunens næringsstrategi

Kommunen har en aktiv næringspolitikk og ferdigstilte i 2016 en næringsstrategi, som fortsatt gjelder.

Kommunen har et hovedutvalg, hovedutvalg for næring og miljø, som har det nærmeste politiske ansvaret for kommunens næringspolitikk.

Les kommunens næringsstrategi

Kontaktinformasjon

Ellen Grepperud (virksomhetsleder kultur, samfunn og teknikk)
Telefon: 994 42 252
E-post: ellen.grepperud@as.kommune.no

Olav Fjeld Kraugerud (leder hovedutvalg for næring og miljø)
Telefon: 416 17 337
E-post: olav.kraugerud@gmail.com