Ås kommune har tatt initiativet til en omfattende dialog med lokale næringsaktører for å fremme samarbeid, vise vertskapsånd og samle inn verdifulle innspill til en ny temaplan for næring. Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen (H) og kommunens administrasjon med kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss har nylig gjennomført en serie lærerike bedriftsbesøk, med formål om å bygge relasjoner, etablere møteplasser og hente innspill til kommunens nye næringsplan.

Eik Lab er en "gründergarasje" etablert i 2015 som samarbeider med mindre bedrifter som ønsker å utvikle noe, for eksempel innen data, koding, robotikk, elektronikk, og produksjon av kretskort. Med over 60 prosjekter med næringslivet, 90 innovasjonsprosjekter og over 20 oppstartsselskaper med en samlet verdi på rundt 200 millioner kroner, har EikLab etablert seg som en viktig aktør innen innovasjon og næringsutvikling.

Under omvisningen ble kommunens ledere oppfordret til å involvere studenter mer aktivt i innovasjonsprosjekter. Studenter ønsker unike muligheter for å utfordre seg selv og prøve seg i næringslivet, og EikLab har også utvidet sitt samarbeid til videregående skoler.

EikLab har en klar ambisjon om å styrke både universitetet og regionens omdømme gjennom sitt arbeid. De ser på innovasjonsøkosystemet som avgjørende, og er glade for at Ås Kommune ønsker å legge til rette for at oppstartsselskaper kan etablere seg på Ås. Det ble også oppfordret til langsiktig tenkning om behov, spesielt med tanke på kontorlokaler.

Prosjektsamarbeid i ulike fag og studier, inkludert arkitektur, blir fremhevet som en viktig satsning. Kommunen og EikLab ser på studentene som en ressurs som kan gi positive bidrag til både næringslivet og lokalsamfunnet på Ås. Samlet sett reflekterer dette et sterkt partnerskap mellom EikLab og Ås kommune, med fokus på innovasjon, studentinvolvering og langsiktig vekst.

Det ble et fint oppslag i Ås avis etter besøket: Ås, NMBU | Har startet bedrifter verdt 200 millioner (aasavis.no)

 

Besøkene har gitt kommunens representanter innsikt i mangfoldet av bedrifter som har valgt å lokalisere seg i Ås, og kommunens representanter er imponerte over den betydelige investeringen enkelte bedrifter har gjort. Dialogen er en del av kommunens engasjement for å støtte videre vekst og utvikling.

Det er viktig med et tett samarbeid mellom næringsliv og kommune for å skape et levende og attraktivt samfunn. Kommunen har ansatt ny næringsrådgiver som er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet og næringspolitiske organisasjoner, og arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, akademia, politikk og administrasjon. 

For spørsmål om Ås kommunes arbeid for å styrke attraktiviteten, kontakt leder for Attraktive Ås, Silje Kjenseth-Wynter.