Ås er også et av de stedene som er utpekt som vekstområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Kommunen er dessuten vertskap for et Campus Ås i vekst med nye fagmiljøer som flytter til Ås de nærmeste årene. 

To satsingsområder peker seg ut i næringsutviklingsarbeidet:

  • En fremtidsorientert tettstedsutvikling med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kompetanseintensive arbeidsplasser
  • Etablering og vekst av kunnskapsbaserte selskaper knyttet til forskningsmiljøene på Campus Ås

Kommunen har en aktiv næringspolitikk og ferdigstilte i 2016 en næringsstrategi, som fortsatt gjelder.

Kommunen har et hovedutvalg, hovedutvalg for næring og miljø, som har det nærmeste politiske ansvaret for kommunens næringspolitikk.