Vi søker en engasjert næringsrådgiver til en fast stilling i virksomheten kultur, samfunn og teknikk i Ås kommune.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Utvikling og oppfølgning av næringsstrategi
 • Stimulere til vekst i eksisterende næringsliv og nyetableringer
 • Bygge nettverk og samarbeid mellom næringsliv, kommune og innbyggere
 • Dra nytte av kompetansemiljøene på NMBU og Campus Ås innen grønn omstilling og sirkulærøkonomi
 • Etablere møteplasser for næringslivet
 • Profilere og markedsføre Ås som et attraktivt sted for næringsutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant høgskole- eller universitetsutdanning
 • Erfaring innen næringsutvikling og/eller kommunal forvaltning
 • Evne til strategisk tenkning og effektivt arbeid, både selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe på tvers av fagfelt og interesser

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Merk: Stillingen er avhengig av politisk vedtak om finansiering, som blir avgjort i juni 2023. Søknaden kan offentliggjøres i henhold til offentleglova.

For fullstendig stillingsbeskrivelse og søknadsinformasjon, se stillingsutlysningen på finn.no.