Innovasjonssenteret er et samarbeid mellom NMBU, Ås kommune, Ard Innovation og Aggrator inkubator Ås. Senteret samler akademia, næringsliv og det offentlige under samme tak, og åpnes offisielt 18. oktober.

Axel kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i Disruptive Engineering AS, et selskap med sterk tilknytning til innovasjonsmiljøet på NMBU. Han har en master i entreprenørskap og innovasjon fra NMBU og bachelor i økonomi og aministrasjon fra Copenhagen Business School.

Axel sier han ser frem til å synliggjøre og bygge opp under det viktige arbeidet alle aktørene gjør for å sikre bærekraftig vekst, og at innovasjonssenteret skal være en regional og nasjonal ressurs innen bærekraft.

– Vi ønsker alle velkommen til Innovasjonssenteret. Kun sammen kan vi løse de klimamessige, økonomiske og sosiale utfordringene vi står ovenfor. Her er terskelen lav og mulighetene mange, sier han.