Du kan bruke rådgiveren til
• dialog med kommunen om bedriftens behov for tilrettelegging, 
• å gi innspill til kommunen om næringsutvikling,
• å etablere konakt med etablerertjenesten, innovasjonsmiljøene og BIT, og 
• delta på relevante møteplasser for din virksomhet.

Næringsrådgiveren skal
• stimulere til vekst i eksisterende næringsliv, nyetableringer og tiltrekke seg bedrifter som styrker bransjer og tjenester vi ønsker å satse i Ås, 
• skape dialog, nettverk og samarbeid mellom næringsliv, kommune og innbyggerne, samt etablere møteplasser for og med næringslivet,
• bidra til at vi kan bruke mulighetene som ligger i kompetansemiljøene på NMBU og resten av Campus Ås, særlig innen grønn omstilling, næringsutvikling og sirkulærøkonomi,
• legge til rette for næringslivet, bl a gjennom samarbeid med eiendomsutviklere,
• sikre at hensyn til næringsliv integreres i kommunens virksomhet og planer -  i samarbeid med næringslivet,
• delta aktivt i det regionale næringslivssamarbeidet, og 
• gi råd innen anskaffelsesstrategi og innkjøp.

Jeg vil bli kjent med deg og din virksomhet, og dine planer for ny aktivitet!

Kontakt næringsrådgiver Trond Sæbø Skarpeteig
Ås kommune, team attraktive Ås
Tlf: 90058182/64962000
E-post: Trond.Saebo.Skarpeteig @ as.kommune.no