Ås kommune er nå en del av Regional Analyse og alle kan gå inn på nettsidene og lære mer om Ås!

Hvorfor vokser noen steder mens andre krymper? Hvordan har næringsutviklingen variert mellom ulike steder? Hvilken utvikling kan vi forvente framover? I de regionale analysene beskrives og analyseres utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet. Vi forsøker å beskrive og forklare drivkreftene bak utviklingen i norske kommuner og regioner, og utarbeider scenarier for framtidig utvikling. Analysene gjøres på forskjellige geografiske nivå, som fylker, kommuneregioner eller enkeltkommuner.

De regionale analysene er et nyttig verktøy for å følge og analysere utviklingen over tid, og vurdere framtidige utfordringer og utviklingsmuligheter. De regionale analysene brukers derfor av kommuner og andre aktører som grunnlag for samfunnsplanlegging og utviklingsprosesser både på kommunalt og regionalt nivå.

Her finner du Regional Analyse for Ås: https://regionalanalyse.no/rapport/3021/0/1