Ås kommune, Norges miljø – og biovitenskapelige universitet, Ard Innovation og Aggrator Inkubator skal gjennom samarbeid innen systeminnovasjon, forretningsutvikling, samlæring og samskaping endre hvordan vi jobber sammen og hvordan vi finner løsninger.

Vi samarbeider med forskningsmiljøer, næringsklynger, etablerte bedrifter, startup-miljøer og innbyggere. Vi vil utvikle et mer bærekraftig samfunn med spesielt fokus på systemene rundt naturressurser og matproduksjon.

Ønsker du å ta del i innovasjonsøkosystemet på Ås?

Kontakt oss på innovasjonaas.no