Det handler om å styrke lokal identitet, tilhørighet og trivsel blant de som bor i og besøker kommunen i dag, slik at de blir gode ambassadører for å spre positive fortellinger om kommunen videre. Dersom innbyggere og virksomheter opplever at kommunen har gode tjenester og tilrettelegger for samskaping blir de værende i kommunen og bidrar til å bygge opp Ås-omdømmet utenfor kommunen. NMBU-studentene er en stor gruppe innbyggere som er i kommunen noen år. Med gode og attraktive bomiljøer og arbeidsmuligheter vil disse kanskje bli værende i kommunen. En start er å identifisere særtrekk, kvaliteter og egenskaper ved Ås som vi ønsker å vise fram til ulike målgrupper. Vi må:

  • Styrke lokal identitet, tilhørighet og trivsel blant de som bor i og besøker kommunen.
  • Invitere sentrale aktører til å delta i et felles prosjekt for å tydeliggjøre merkevaren Ås.  
  • Nå bedrifter, innbyggere og besøkende som skal bidra til ønsket vekst.
  • Identifisere særtrekk, kvaliteter og egenskaper ved Ås som skal vises fram for ulike målgrupper.