Aggrator er lokalisert på BIT innovasjonssenter i Ås, og lanserer ESSE-Programmet for selskaper med vekstambisjoner! Salvador Baille som er partneransvarlig og driver forretningsutvikling i Aggrator forklarer hvorfor Aggrator lanserer ESSE.

-Vårt mål med Vekstprogrammet ESSE er å gi norsk næringsliv kunnskap, nettverk og praktiske verktøy for at de skal vokse, skape arbeidsplasser og ekspandere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, forklarer Salvador.
 

Bildet: Salvador Baille som er partneransvarlig og driver forretningsutvikling i Aggrator forklarer hvorfor Aggrator lanserer ESSE. 

 


Hva er utfordringene for vekstbedrifter som programmet kan hjelpe med?

-Spesielt fokuserer vi på å hjelpe bedriftene å bruke og mestre teknologiske, finansielle og administrative verktøy slik at de kan begynne å jobbe med dem fra dagen etter kl.9:00, svarer Salvador. 

Hvorfor lykkes noen bedrifter med langvarig vekst?  

-De lykkes fordi deres forretningsmodell er bærekraftige over tid, mener Baille, og fortsetter: De passer på egen finans, har en sunn balanse mellom vekst og lønnsomhet, og endelig er gode til å forstå og ta i bruk teknologi.

Hva skjer i ESSE?

ESSE består av 8 moduler, fra bærekraftige forretningsmodeller til jus og design, som er designet som en mini-MBA for både startups og etablere bedrifter med målet å vokse, til og med internasjonalt. Det spesielle med ESSE er at det er våre partnere fra næringslivet som holder de ulike modulene. Med andre ord er dette et program av næringslivet for næringslivet.

Hvem er ESSE for?

Spesielt for startups og SMBer med lyst til å profesjonalisere seg, knytte nye kontakter og vokse. 

Hva koster det?

Vanlige priser er 4.900 kr eks MVA per modul eller  32.000 kr eks MVA for hele programmet med 8 moduler. Medlemmer i Aggrator eller i vårt  økosystem (som næringsforeninger) betaler en lavere pris, sier Salvador.

Hvor skal man henvende seg? 

Gå på https://aggrator.com/esse-vart-vekstprogram-for-selskaper-med-vekstambisjoner/ og meld deg på!

Hva er Aggrator, og hva gjør dere sammen med BIT Innovasjonssenter?

-Aggrators misjon er å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. For at ditt selskap skal utvikle seg raskest mulig, benytter vi lean prinsipper og fokuserer på å gjøre de viktigste avklaringene først.  

Aggrator er del av SIVA’s nasjonale inkubatorprogram, og forskings/innovasjonsmiljøet på Campus Ås sammen med NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. De ansatte i Aggrator har erfaring fra etablerte bedrifter, og har selv bygget gründerselskaper og hentet inn kapital. Vi jobber tett med et nettverk av over 30 mentorer med bred kompetanse og nettverk.

Vi har valgt å være en del av BIT Innovasjonssenter fordi det er her vi møter andre aktører i økosystemet rundt Campus Ås og kommunen, slik at vi kan koordinere våre innsats og multiplisere vår felles effekt på næringslivet i regionen og nasjonalt. 
 

Aggrators tilbud på BIT innovasjonssenter er veldig spennende. Vi spurte senterleder Axel Fidje Zeiner hvilke andre tilbud BIT innovasjonssenter har for bedrifter.

Bildet: Axel Zeiner oppforder bedrifter til å blir medlem av BIT for å sikre seg tilgang til et unikt innovasjonsmiljø, egen arbeidsplass ved Ås stasjon, tilgang til møterom, arrangementer, nettverking m.m.

 

-BIT en koblingsboks til ekspertisen innen bærekraft, bioteknologi og matproduksjon, ved NMBU og miljøet rundt Campus Ås, forklarer Axel Zeiner. For både store og små bedrifter har teknologitempoet aldri vært høyere, og eksisterende kunnskap har aldri blitt foreldet så raskt. 
BIT kobler din bedrift med studenttalenter og ledende forsknings-, utviklings- og kommersialiseringsmiljø, slik at du sikrer din bedrift varige konkurransefortrinn.

-Trenger du fast kontor kan du også bli leietaker sammen andre voksende selskaper innen bærekraft og blå-grønn næring, avslutter Zeiner.

 

Kontakt

Ta kontakt med senterleder på BIT Innovasjonssenter, Axel Zeiner, leder BIT Innovasjonssenter på +47 92017274 og axel.zeiner@nmbu.no.

Salvador Baille kan kontaktes på mob: +47 901 10 637 og salvador.baille@aggrator.com
 

Bildet: Samarbeider om legge til rette for innovasjon og næringsvekst: Salvador Baille, (Aggrator) og Axel Zeiner, (BIT innovasjonssenter).