BIT Innovasjonssenter er et nasjonalt kompetansesenter innen bærekraft med formål om å bistå til det grønne skiftet. Gjennom samarbeid, hvor bærekraft er en forutsetning, skal utdanning, teknologiutvikling, næringsliv og offentlig kompetanse styrkes for å skape en levedyktig fremtid.

Senteret er initiert av NMBU, Ås kommune, Ard Innovation og Aggrator for å løse de klimamessige, økonomiske og sosiale utfordringene vi står ovenfor.

I tillegg til de fire partnerne er det også flere andre bedrifter som har faste kontorer på senteret, blant annet Benchmark Genetics, Folloregionen IPR, UPL og Fagus.

Til stede på åpningen var både avtroppende ordfører Ola Nordal og påtroppende ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen, nyvalgt ordfører i Nordre Follo, Cecilie Pind, kommunedirektør både fra Ås, Nordre Follo og Frogn, prorektor for forsking ved NMBU, Finn Weltzien, direktør ved NMBU Lars Atle Holm, daglig leder Ola Haave fra Folloregionen interpolitiske råd og Tuva Todnem Lund fra Akershus Fylkesting. Fra de lokale folkevalgte deltok både Olav Fjeld Kraugerud (V) og daværende varaordfører Martin Løken (MDG).

Elever fra Ås videregående skole, som også har kontor ved senteret, står for design og profilering av senteret. Til åpningen hadde dyktige elever på Interiør og eksponeringsdesign stått for utformingen av visuell identitet og profileringsprodukter. Elever i Kunst, design og arkitektur viste frem drømmer og ideer for morgendagens Ås gjennom en utstilling.

Studenter fra NMBU var verter og vertinner, Dyster gård leverte mat, Nordre Follo kommune har levert møbler til utlån, og Bringebærlandet stod for drikke til arrangementet. EIK Lab viste frem roboter, Kulturskolen i Ås hadde aktiviteter i gaming, prosjektene Foods of Norway, earthresQue og Nobalis ved NMBU viste frem sine prosjekter, Vitenparken hadde stand med spiselige insekter, CIOL AS, AgriBiotix AS, og Waterwell stod på stand, og StartUpSmia NMBU var tilstede.

–  Studenter, næringsliv og senterets beboere har stått på i lang tid for å få til dette, sier den nyansatte senterlederen på BIT Axel Zeiner

Axel kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i Disruptive Engineering AS, et selskap med sterk tilknytning til innovasjonsmiljøet på NMBU. Han har en master i entreprenørskap og innovasjon fra NMBU og bachelor i økonomi og aministrasjon fra Copenhagen Business School. Han ser frem til å synliggjøre og bygge opp under det viktige arbeidet alle aktørene gjør for å sikre bærekraftig vekst, og at innovasjonssenteret skal være en regional og nasjonal ressurs innen bærekraft.

– Vi ønsker alle velkommen til Innovasjonssenteret. Kun sammen kan vi løse de klimamessige, økonomiske og sosiale utfordringene vi står ovenfor. Her er terskelen lav og mulighetene mange, sier han.

På hjemmesiden til BIT, bitinnovasjon.no, ligger oversikt over alle arrangementene på senteret. Mye er åpent for publikum, og her er det bare å melde seg på! Blant annet er det denne uken både innovasjonskaffe og frokostseminar om digital markedsføring. Alle møterommene på senteret kan også bookes til konferanser og møter via hjemmesiden.