Follo landbrukskontor

Kommunene Vestby, Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås samarbeider administrativt om felles landbrukskontor; Follo landbrukskontor. 

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Follo landbrukskontor har ansvaret for viltforvaltning i Ås.

Kontaktinformasjon

Skoleveien 3, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås
Telefon: 64 96 20 87
E-post: follo.landbrukskontor@as.kommune.no
www.follolandbruk.no

Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten i Follo tilbyr gratis etablererkurs og veiledning for deg som skal starte eller driver egen virksomhet i Nordre Follo, Nesodden, Ås, Enebakk og Frogn. I tillegg gjør vi næringsfaglige vurderinger.

Besøk dem på startupfollo.no

 

Folloregionens næringsforening

Folloregionens Næringsforening (tidligere Follo Næringsråd) er en uavhengig organisasjon som jobber for næringslivet i Folloregionen.