SmakÅs mat- og teknologifestival

SmakÅs er Norges eneste mat- og teknologifestival med et fokus på bærekraftig utvikling. Målet er å formidle kunnskap om kortreist mat og hvordan teknologi kan være med å gjøre matproduksjonen i Norge enda mer bærekraftig i fremtiden.

Besøk festivalens nettside smakas.no

Festivalen holdes på høsten. De siste årene har det også vært arrangert SmakÅs jul, med fokus på torghandel i Ås sentrum med lokale produsenter av mat og håndarbeidsprodukter.

Den lokale handelsstanden i Ås sentrum og lag og foreninger i Ås kommune inviteres til å delta. Sammen skaper vi liv og røre i Ås sentrum!

SmakÅs arrangeres av: 

  • NMBU
  • Vitenparken
  • UKA i Ås
  • Nofima
  • Ås landbrukslag
  • Ås kommune

Kontakt

SmakÅs-koordinator
Madeleine Solheim Johnsen
Telefon: 413 55 165
E-post: madeleine.solheimjohnsen@as.kommune.no

Søke om torgplass

Hvis du ønsker å ha en bod eller stand på kommunal grunn, må du sende inn søknad til kommunen og politiet.

Søke kommunen

For å søke kommunen om tillatelse må du sende en e-post til post@as.kommune.no (bruk "Torgplass" i emnefeltet) hvor du beskriver:

  • Hvor du ønsker å ha bod/stand
  • Hvilket tidsrom du søker om
  • Hva du skal tilby
  • Kontaktinformasjon

Elektronisk løsning for å låne torgplass kommer.

Kontaktinformasjon

Kommunalteknikk

Kontaktperson Marte Skjolden
Telefon: 64 96 20 00 (sentralbord)
E-post: post@as.kommune.no

Søke politiet

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Mer informasjon og søknadsskjema på politiet.no