Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten i Follo tilbyr gratis kurs og veiledning til deg som skal starte eller driver egen virksomhet i Nordre Follo, Nesodden, Ås, Enebakk, Frogn og Vestby.

I tillegg utfører tjenesten næringsfaglige vurderinger, og organiserer jevnlig forskjellige typer aktiviteter for å møte brukernes behov.

Du kan for eksempel bestille gratis time med veileder, eller melde deg på kurs som:

  • Grunnkurs i etablering
  • Forretningsjuss
  • Forretningsplan og -modeller
  • Markedsføring og konseptutvikling

Få full oversikt over tilbudet på Etablerertjenesten i Follo - startupfollo.no

Etablerertjenesten er et samarbeid mellom kommunene i Follo, Akershus fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge, og drives av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, som har drevet denne siden 2013. Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon som brenner for gode og livskraftige lokalsamfunn der folk kan bo, jobbe og leve.

Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap.

 

 

 

Kontakt

Etablerertjenesten i Follo 
Nordre Follo Rådhus,
Idrettsveien 8, 1400 Ski
Telefon: 909 25 266  (betjent mandag - fredag)
Epost: Etablerertjenesten i Follo
Nettside: Etablerertjenesten i Follo

facebook-app_30x30.png Følg Etablerertjenesten i Follo på Facebook

Meld deg på etablererkurs

Ås samarbeider med de andre kommunene i Follo om å gi et godt veiledningstilbud til deg som vil starte for deg selv gjennom Etablerertjenesten i Follo. Etablerertjenesten tilbyr gratis en-til-en veiledning og arrangerer både generelle etablererkurs og temakurs for deg som ønsker å starte for deg selv i Follo. Du kan også bruke etablerertjenesten om du allerede har startet opp og trenger faglig påfyll og nettverk.

Meld din interesse på nettsiden startupfollo.no eller på epost etablerer@folloradet.no

Innovasjon Norges rådgivere gir veiledning til videre utvikling av forretningside og hjelp til å løse praktiske spørsmål. 

Les deg opp

Altinn gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler, støtteordninger, tillatelser til å drive innen visse bransjer og hjelpemuligheter for å starte og drive egen bedrift. Her finner du også skjemaer og kan benytte Altinns nettchat-tjeneste.
 
Skatteetaten gir informasjon og holder kurs for nye næringsdrivende, der regnskap, skatt og andre temaer knyttet til økonomi tas opp. Se Skatteetatens kurskalender.
 
Innovasjon Norges gründersider gir oversikt over hva du må huske på i prosessen - fra ideutvikling og utarbeiding av forretningsplan til finansiering og patentering.
 
Ditt Europa, din virksomhet er en nettressurs for deg som vil starte bedrift i en europeisk kontekst