Skatteetaten har mer informasjon til deg som skal starte eller driver bedrift: skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon

Servering, salg og skjenking av alkohol

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber, kiosker og bensinstasjoner.

Virksomheter som serverer alkoholholdig drikke må både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Mer relevant informasjon og søknadsskjemaer finner du på kommunens hjemmesider.

Etablerer- og kunnskapsprøven

Den som skal være daglig leder på et serveringssted og servere mat og drikke, må ha bestått etablererprøven. Alle som ønsker det kan ta etablererprøven og kunnskapsprøvene.

I Ås tar du disse prøvene på Ås innbyggertorg i Ås sentrum:

Kontaktinformasjon

Ås innbyggertorg
Telefon: 64 96 20 00
E-post: innbyggertorget@as.kommune.no

Etablererprøven

Pensum

 • Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter".

Du kan låne boken mot et depositum på 400 kroner. Boken kan også kjøpes hos VINN

Vinn tilbyr også andre typer læremateriell på sine hjemmesider

Pris

Det koster 440 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Påmelding

Du melder deg på ved å kontakte innbyggertorget, se informasjon i boksen til høyre.

Hvor tar du prøven?

På Ås innbyggertorg i u.et Ås rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

 • Du avtaler prøvetid med innbyggertorget.
 • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å ha med lovsamling (Norges lover).
 • Prøven avlegges elektronisk på PC. Innbyggertorget har egen PC med begrensede tilganger, som brukes for å ta prøven.
 • Prøven er også tilgjengelig på papir. Si i fra ved bestilling dersom du ønsker dette.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dersom du har dysleksi, er svaksynt eller har andre utfordringer kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest.

Det er ikke anledning til å bytte dato etter at du har meldt deg på og betalt.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kunnskapsprøven

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.

Pensum

 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3 ,7 ,8 og 9 med forskrifter.
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Du kan låne boken mot et depositum på 400 kroner. Boken fås også kjøpt hos VINN.

Vinn tilbyr også andre typer læremateriell på sine hjemmesider

Pris

Det koster 440 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøvene?

Ås rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås.

Gjennomføring av prøvene

Du avtaler prøvetid med innbyggertorget.

 • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.
 • Prøven avlegges elektronisk på PC. Innbyggertorget har egen PC med begrensede tilganger, som brukes for å ta prøven.
 • Det er ikke anledning til å bytte dato for en påmelding til prøve.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Reguleringsplaner, byggeprosjekter og sentrumsutvikling