Skatteetaten har mer informasjon til deg som skal starte eller driver bedrift: skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon

Servering, salg og skjenking av alkohol

Bevilling for bestemt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Du må søke minst tre uker før arrangementet finner sted.

Les mer om sjenkebevilling på kommunens nettsider

Når du skal drive serveringssted

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

Når du skal selge alkohol

For å kunne selge alkoholholdig drikk må man ha kommunal salgsbevilling.

Den som søker alkoholbevilling, må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Les mer om alkoholbevilling på kommunens nettsider

Omsetningsoppgave for alkohol

Ved årsskiftet plikter bevillingshaver å innberette faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått, og forventet mengde omsatt alkohol det kommende året etter.

Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør, dvs. at bevillingshaver med høyere omsetning enn forventet kan bli etterfakturert, og bevillingshaver med lavere omsetning enn forventet kan få ettergitt deler av gebyret.

Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.

Skjema for omsetningsoppgave for alkohol på kommunens nettsider

Informasjon og veiledning

Ås innbyggertorg
Telefon: 64 96 20 00
E-post: innbyggertorget@as.kommune.no

Etablerer- og kunnskapsprøven

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven og kunnskapsprøvene.

Den som skal være daglig leder på et serveringsstede, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven.

I Ås tar du disse prøvene på Ås innbyggertorg i Ås sentrum:

Kontaktinformasjon

Ås innbyggertorg
Telefon: 64 96 20 00
E-post: innbyggertorget@as.kommune.no

Etablererprøven

Pensum

 • Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter".

Du kan låne boken mot et depositum på 400 kroner. Boken kan også kjøpes hos VINN

Vinn tilbyr også andre typer læremateriell på sine hjemmesider

Pris

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Påmelding

Du melder deg på ved å kontakte innbyggertorget, se informasjon i boksen til høyre.

Hvor tar du prøven?

På Ås innbyggertorg i u.et Ås rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

 • Du avtaler prøvetid med innbyggertorget.
 • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling.
 • Prøven avlegges elektronisk på PC. Innbyggertorget har egen PC med begrensede tilganger, som brukes for å ta prøven.
 • Prøven er også tilgjengelig på papir. Si i fra ved bestilling dersom du ønsker dette.

Det er ikke anledning til å bytte dato etter at du har meldt deg på og betalt.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kunnskapsprøven

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.

Pensum

 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3 ,7 ,8 og 9 med forskrifter.
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Du kan låne boken mot et depositum på 400 kroner. Boken fås også kjøpt hos VINN.

Vinn tilbyr også andre typer læremateriell på sine hjemmesider

Pris

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøvene?

Ås rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås.

Gjennomføring av prøvene

Du avtaler prøvetid med innbyggertorget.

 • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.
 • Prøven avlegges elektronisk på PC. Innbyggertorget har egen PC med begrensede tilganger, som brukes for å ta prøven.
 • Det er ikke anledning til å bytte dato for en påmelding til prøve.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Reguleringsplaner, byggeprosjekter og sentrumsutvikling