Ås kommune har tatt initiativet til en omfattende dialog med lokale næringsaktører for å fremme samarbeid, vise vertskapsånd og samle inn verdifulle innspill til en ny temaplan for næring. Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen (H) og kommunens administrasjon med kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss har nylig gjennomført en serie lærerike bedriftsbesøk, med formål om å bygge relasjoner, etablere møteplasser og hente innspill til kommunens nye næringsplan

Kommunens representanter i dialog med Bjørn Håvard Solli, Tusenfryd.  Foto: Ås kommune/Therese Talmo-Rønn. 

 

Tusenfryd er en ledende fornøyelsespark lokalisert i Ås kommune, som fungerer som et viktig lokomotiv for turisme, og gavner lokale næringer. Bjørn Håvard Solli, administrerende direktør med 30 års erfaring fra Tusenfryd, styrer et team på 700 sesongansatte og dyrker frem unge ledertalenter. 

De spanse eierene Parques Reunidos Group med hovedkontor i Madrid, eier også Bø sommarland. Med 120 åpningsdager årlig fra april til oktober, inkludert Halloween-arrangementer, tiltrekker Tusenfryd seg 450 000 besøkende, hvorav 45% kommer fra resten av Norge.

NHOs markedsanalyser antyder en forventet økning i reiselivsnæringen, og Tusenfryd, med sine 35 faste ansatte, spiller en sentral rolle vår region framover. Parken har potensial til å skape enda flere arbeidsplasser og fortsette å være en viktig økonomisk motor for regionen. 

Solli søker å etablere tettere samarbeid med lokale næringsaktører, myndigheter og organisasjoner for å styrke felles interesser og øke regionens attraktivitet. Inspirert av Sørlandsmodellens suksess, vil Tusenfryd implementere strategier som fremmer regionen som en helhetlig turistdestinasjon, med fokus på markedsføring og samarbeid for å tiltrekke seg flere besøkende.
 

Dialog mellom Tusenfryd og Ås kommune. F.v. Knut Aandal (Visit Greater Oslo), kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, Virksomhetsleder Ellen Grepperud, Adm. Dir. Bjørn Håvard Solli (Tusenfryd), ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen, leder Attraktive Ås Silje Kjenseth-Wynter og næringsrådgiver Trond Sæbø Skarpeteig

 

 

Ås kommune satser på attraktivitet for å styrke næringsutvikling, innbyggervekst og besøksvekst i kommunen. Kommunen inviterer næringslivet til dialog rundt ny næringsplan.

Det er viktig med et tett samarbeid mellom næringsliv og kommune for å skape et levende og attraktivt samfunn. Kommunen har ansatt ny næringsrådgiver som er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet og næringspolitiske organisasjoner, og arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, akademia, politikk og administrasjon. Kontakt næringsrådgiveren her.

For spørsmål om Ås kommunes arbeid for å styrke attraktiviteten, kontakt leder for Attraktive Ås, Silje Kjenseth-Wynter.